Søkeordsanalyse

Ønsker du å trekke mer organisk trafikk til nettstedet ditt? Da må du være synlig på de rette søkeordene. Men hvordan avdekker du hvilke ord dine potensielle kunder bruker i sine søk? Det er dette en søkeordsanalyse brukes til. 

I denne artikkelen går vi nærmere innpå hvordan søkeordsanalyser fungerer og hvordan du kan gjennomføre en slik analyse for ditt nettsted. Vi skal gi deg noen gode tips som kan øke trafikk og gjøre deg mer synlig i søkemotorer. Men først gir vi deg en kort innføring i hva en søkeordsanalyse egentlig er.

En mann med forstørrelsesglass

Hva er en søkeordsanalyse?

En søkeordsanalyse er en viktig del av arbeidet med SEO. Dette er en prosess som forteller deg hva dine potensielle kunder søker mest etter i søkemotorer som Google. Analysen er et godt verktøy for alle som vil sette søkelys på økt synlighet og digital markedsføring. 

Når du vet hvilke ord mulige kunder bruker når de jakter på dine produkter, får du muligheten til å flette disse relevante søkeordene inn i nettstedet. Google skjønner at du tilbyr det kunder søker etter, noe som resulterer i en høyere rangering og dermed større synlighet.

Hvordan gjøre en søkeordsanalyse?

Det finnes ingen fast oppskrift eller perfekt formel på hvordan en analyse bør gjennomføres. Men for å oppnå best mulig resultater, har vi samlet en liste over nødvendige steg til både forarbeid og gjennomføring av analysen.

Personer som jobber

1. Finn aktuelle tema

Det første du må gjøre er å avdekke hvilke tema som er relevant for bedriften og det dere tilbyr. Her handler det i stor grad om å begrense seg til tema som står i stil med produktutvalget og tilbud av tjenester. 

Se på ditt eget utvalg og kartlegg hva dine viktigste tjenester og produkter er. Dette er de største inntektskildene for bedriften, og derfor bør det vies mye oppmerksomhet til å få disse tjenestene til å rangere høyere i Google. 

Synes du det er vanskelig å finne relevante søkeord? Det finnes mange teknikker å benytte seg av. Analyser bedriftens nettside og kartlegg kategorier og tjenester. Se gjerne på konkurrenter, hvilke ord og fraser bruker de?

Snakk med kundeservice og kartlegg hva nåværende kunder spør om og lure på. Da avdekker du ikke bare tema som er viktig for bedriften, men de som er viktig for brukerne og kunder. Idémyldring og godt samarbeid på tvers av avdelingene vil mest sannsynlig ende opp med gode kjerneprodukter og kategorier som oppsummerer bedriften i søkeord og tema.

2. Velg et verktøy for søkeordsanalyse

Det neste steget går ut på å kartlegge hva kundene søke etter innenfor dine tema. Her finnes det mange gode hjelpemidler og verktøy tilgjengelig. Disse hjelper deg med å hente inn flere relevante søkeord, og det finnes både betalte versjoner og gratisversjoner tilgjengelig.

Google Keyword Planner

Keyword Planner er Google sitt eget verktøy. Dette kan brukes til å sammenligne søketrender og finne frem nye søkeord. Du vil få informasjon om hvor mange som søker på de spesifikke ordene og en oversikt over hvor vanskelig eller lett det vil være å konkurrere på det gitte ordet.

Videre er det også mulig å bruke verktøy som:

  • Google Trends
  • SemRush
  • Moz
  • Keyword Planner i Google Ads
  • Google Search Console 

Google Ads sin søkeordplanlegger er et meget nyttig verktøy for å jakte frem relevante søkeord. Her vil du også få opp forslag til synonymer og søkefraser. Dersom du legger inn ett eller flere søkeord i planleggeren, vil du automatisk få et utvalg av ulike varianter av ordet.

Når du arbeider med de viktigste kategoriene, kan det være lurt å sette av tid til å finne gode synonymer. Med en grundig jobb kan du avdekke verdifull informasjon og identifisere setninger med stor kjøpshensikt.

Google Trends er også nyttig da det viser deg hva kundene faktisk søker etter. Her blir søkeordene sammenlignet og analysert. Skriver du for eksempel inn ordet «servant», kan Google Trends fortelle deg at de fleste nordmenn har brukt ordet «vask» de siste månedene.

3. Eksporter data og informasjon

Det tredje steget handler om å organisere søkeordene. Nå har du gjerne brukt god tid på å samle sammen alt av relevante søkeord, og den neste oppgaven blir dermed å finne ut hvor mange brukere som faktisk søker etter ordene. 

Noen programmer som for eksempel Google Ads, lar deg eksportere data om søkeord til et regneark. Dette gir god oversikt når du skal starte analyseringen. Hva er konkurransen på søkeordene? Hvordan har trendutviklingen vært? Hvor mange søker etter ordet eller frasen? Dette handler analyserings-biten om.

Søkeordplanleggeren til Google Ads gir deg en konkret oversikt over hvor stort søkevolumet er i gjennomsnitt hver måned, hva det totale søkevolumet er og spesifikke tall vedrørende de siste 12 månedene.

Et godt tips er å gruppere søkeordene som relaterer til hverandre. For eksempel: Jakke, sommerjakke og vårjakke. Den oversikten du sitter igjen med, er selve søkeordsanalysen. Nå vet du hvilke begreper kundene bruker og hvordan du kan øke trafikken med gode søkeord.

Hva gjør jeg med søkeordene?

Når analysen er fullført vil du sitte på verdifull informasjon om hvilke ord og fraser som brukes for å finne produkter og tjenester du tilbyr. Den neste oppgaven vil derfor være å knytte disse ordene inn i nettstedet.

Her kommer innholdsmarkedsføring inn i bildet. Fengende og engasjerende innhold som enten dreier seg om søkeordene, eller inkluderer dem i teksten, er en viktig kilde for å øke synlighet i Google. 

Disse tekstene kan brukes på firmabloggen, i sosiale medier, til produktkategorier, kampanjer og all form for tekstbasert kommunikasjon som skjer mellom bedrift og kunde. Nå vet du hvilke ord som må inkluderes i kommunikasjonen, for å nå frem til den rette målgruppen. 

Du kan ikke legge analysen i en mappe og forvente at gode resultater dukke opp over natten. Ordene bør være en viktig del av SEO arbeidet i tiden fremover.

Tips til søkeordsanalyse

I noen bransjer vil konkurransen om relevante søkeord være stor. I slike tilfeller kan det være lurt å vurdere mer spesifikke og alternative søkefraser. For en liten eller ny oppstartet bedrift, kan det være vanskelig å oppnå en god rangering på de aller mest generiske ordene. 

Et godt tips er å benytte seg av «long tail keywords». Dette er lengre søkeord og søkefraser som kombineres. Dersom en søkefrase er konkret, har den også mindre konkurranse. Det vil være enklere å rangere høyt på «vaskehjelp Bergen», enn kun på ordet «vaskehjelp».

Søkeordsanalysen trenger heller ikke å kun være kilden til nytt innhold. Gå gjennom nettstedet ditt og oppdatert relevante landingssider, produktkategorier og elementer for å optimalisere eksisterende innhold, Meta-beskrivelser, titler og URL.

Det kan også være lurt å la analysen være en sentral del av innholdsstrategien. Nytt og tydelig innhold som omfatter de relevante temaene, vil allerede ha gode forutsetninger for å prestere godt i Google.

Hvorfor er nøkkelord viktig for SEO?

Nøkkelord spiller en stor rolle i arbeidet med søkemotoroptimalisering. Det er disse ordene som får fremtidige kunder til å finne frem til nettstedet ditt. Når du jobber med SEO forbedrer du kvantiteten og kvaliteten til trafikken din, og gjør den relevant ved hjelp av riktige ord. 

Nøkkelord er selve tanken til kunden og det de er på jakt etter. Ved å søke etter et spesifikt ord i en søkemotor, vil resultatet matche det brukeren leter etter – men kun om både kunde og bedrift bruker samme nøkkelord.

Hvis du driver en møbelforretning og kun bruker ordet «salongbord» på nettsiden, vil ikke kunder som leter etter «sofabord» finne frem til tilbudet ditt. Nettopp derfor må du jobbe med optimalisering og analysere hva det er mannen i gata egentlig søker etter.

Mennesker som jobber

Få hjelp til søkeordsanalyse

Det finnes mange gode verktøy tilgjengelig, men for å få en gunstig søkeordsanalyse må du vite hvordan verktøyene brukes. Mange synes det er vanskelig å finne frem til relevante tema og søkeord på egen hånd, og det ikke uvanlig å gjøre seg vant med fagsjargong og tungt fagspråk.

Hvis du trenger hjelp til SEO, søkeordsanalyse og produsering av søkemotoroptimalisert innhold, står vi i Din SEO. Ta kontakt med oss i dag og vi bistår med å øke din digitale synlighet og rangering i Google.