Slug WordPress

Et begrep du vil støte mye borti når du beveger deg inn i SEO-landskapet er slug. Enten det er SEO av en WordPress side eller en nettside gjennom et annet publiseringsverktøy, så er det viktig å vite hva slug er. Og hvordan det påvirker SEO. 

Slug er noe nettsider fra alle publiseringsverktøy må forholde seg til. Men denne artikkelen fokuserer på slug i forbindelse med WordPress. I den sammenheng kan det være interessant å nevne at selve begrepet slug kom fra WordPress-miljøet.  

Når det kommer til å skrive en slug, er det mange spørsmål som dukker opp. Hvor lang bør den være? Hva bør den inneholde? Og hvorfor er dette egentlig så viktig? Alt dette skal vi finne svaret på i denne artikkelen. 

En mann med forstørrelsesglass

Hva er en slug?

Slug er kort fortalt en enkeltstående komponent som sammen med domenenavnet utgjør en fullstendig URL (permalink). Det er den delen av URLen som kommer etter «/» tegnet. I en slug skal en kunne se hva siden som URLen fører til faktisk inneholder. 

Gjennom en slug knytter søkemotoren deg til en søker basert på de ordene den inneholder. Om ordene i en slug er identiske med ordene som blir søkt på, vil din nettside få en høyere rank enn andre nettsider. Google oppfatter da siden din som mer relevant for søkeren.

I WordPress blir slugen automatisk lagd når du lager en side. En standardisert slug i WordPress baseres på sidens tittel. Dette er ikke en veldig SEO-vennlig slug. Heldigvis er det nokså enkelt å gjøre en slug i WordPress mer SEO-vennlig.

Videre skal vi se på hvorfor en slug har så mye å si for SEO av WordPress-siden din. 

Mennesker med puslebrikker

Hvorfor er slug viktig for SEO av din WordPress-side? 

Slug har betydning for SEO av WordPress-siden din, fordi slug er en av de faktorene søkemotorer baserer sin rangering av nettsider på. Google har egne boter som crawler gjennom lenker for å indeksere nettsider. Og slugen befinner seg nettopp i en slik lenke. 

I en en god slug ligger det informasjon om hva siden inneholder. Dette gir mennesker en pekepinn på hva de kan forvente å finne på siden din. Og det gir søkemotorene en mulighet til å presentere din side når innholdet ditt er relevant for det som søkeren er ute etter.  

I WordPress er ikke den standardiserte slugen særlig SEO-vennlig. Rent praktisk er det ganske enkelt å fikse på det. Inne på settings > permalinks på WordPress er det mulig å endre på URLen slik at du får en mer SEO-vennlig slug til siden din.  

For å gjøre en slug SEO-vennlig må den skrives riktig. Lengde og innhold spiller en vesentlig rolle her. Hvordan en skriver en SEO-vennlig slug til en side på WordPress, skal vi se videre på nå.

Mennesker som bygger nettside

Hvordan skrive en slug? 

Når du skal skrive en slug til en side på WordPress, er det viktig å huske på at den på en kort og enkelt måte skal fortelle hva siden din inneholder. Både av hensyn til prosessen med indeksering, og for at mennesker som leser den skal skjønne hva siden inneholder. 

En slug bør være så kort som mulig. Og inneholde relevante nøkkelord. Med dette blir innholdet på siden lettere å tolke for søkemotorenes algoritmer. Hensikten med SEO er å optimalisere siden for relevante søk. 

For å å frigjøre mer plass til relevante nøkkelord, og for å gjøre slugen mer lesbar for boter, så dropp bruken av unødvendige fyllord. Dersom et ord ikke sier noe relevant om sidens innhold, har det ingen ting å gjøre i en slug.

Pass også på å dele opp ordene riktig for å gjøre slugen lesbar. Googles boter tolker bindestrek som en deling mellom ord. Uten bindestrek, eller med andre måter å prøve å dele ordene på, så vil ikke betydningen komme frem.

SEO

Hjelp til å lage slug til din WordPress-side?

Slug er det den delen av en URL som gir informasjon om innholdet på siden URLen lenker til. Denne informasjonen er nyttig for både mennesker og søkemotorenes boter. Knyttet til SEO er en god slug veldig viktig. Nøkkelord påvirker en nettsides rangering hos Google.

I denne artikkelen har vi tatt for oss slug hos WordPress. Slug er noe alle nettsider har, uavhengig av publiseringsverktøy. Men selve begrepet slug har sitt opphav i WordPress-miljøet.

En god slug er kort og konkret. Den inneholder gode nøkkelord som reflekterer relevant innhold. Det rent praktiske med endring av slug er ganske enkelt hos WordPress. Likevel stilles det krav til at nøkkelordene er gode og i tråd med godt og relevant innhold på siden.

DinSEO tilbyr hjelp til å skrive tekstinnhold av høy kvalitet til din WordPress-side. Med godt innhold og nøye utvalgte nøkkelord optimaliserer vi din WordPress-side. Så kan interesserte målgrupper finne relevant informasjon på din side.