Slug WordPress

En Slug er det som kommer etter domenenavnet i en link, for eksempel på WordPress. En kort og god slug link gjør det enkelt å dele spesifikke deler av nettsider, som da for eksempel enkelte blogginnlegg, artikler eller videoer man vil videresende til, på en gjenkjennelig måte.

Mange kjenner igjen disse slug-ene og vil kunne besøke disse delene av nettsidene ved å skrive dem manuelt, da de ofte er korte og vil ofte kort beskrive det som finnes på nettstedet eller til og med være tittelen til artikkelen, innlegget, videoen eller hva det måtte være den sender til.

Søkemotorer plukker også opp på disse frasene på samme måte som de plukker opp på overskrifter og hvor godt de passer søkefrasene og linkene folk trykker på til vanlig og hvordan de er utformet. Så en god slug skaper også synlighet i søkemotorer og andre steder hvor disse algoritmene virker inn.

I sosiale medier tillater slug-er for en helt unik måte å dele innlegg på, da man gjerne bare kan skrive URL-en direkte på en video eller et bilde, eller helt enkelt lime den inn i beskrivelsen, slik at alle kan enten trykke på den eller enkelt memorere eller kopiere den og skrive eller lime den inn på nett.

En god idé

Unik URL

En slug er altså bare en del av en URL, og vil være unik for den spesifikke delen av nettsiden man tilknytter den. Dette trenger ikke å matche det faktiske oppbevaringsstedet i nettlagringsløsningen man bruker for nettsiden sin. Dette gjør at man enkelt kan tilpasse den sitt eget bruk.

Noen vil ha en unik URL for å enkelt kunne dele den med vennene sine, og referere til den i vanlig tale uten å måtte sende den eller skrive den ned, mens andre vil ha tilpassede linker som ser bra ut i markedsføring, på nett eller f.eks. businesskort, med linker til profilsider eller lignende.

Det utgjør også en stor forskjell i hvordan man fremtrer i SoMe eller i profesjonelle sammenhenger, da man slipper å sende lange, uforståelige linker som kan virke skumle for mange. Du får korte, gjenkjennelige linker, som beskriver det man kommer til å oppdage hvis man trykker på den.

Prøver man å opprette eller ivareta en merkevare og en viss standard for profilering på nett, er en slik URL et godt verktøy for å gi tilstedeværelsen sin på nett et lite løft. Man får også bedre uttelling i markedsføring ved bruk av en slik URL, da den er gjenkjennelig og inngår i SEO algoritmene.

En mann som jobber med PC

Synlighet ved nettsøk

Slik som med alt annet tekstinnhold, påvirker en slug og URL-en som en helhet synligheten ved nettsøk. For å oppnå best mulig SEO for sine nettsider, det være seg nettsider med videoer, bilder, artikler, kontaktinfo eller hva det nå måtte være du prøver å få frem i nettsøk, er slug-en viktig.

SEO begrepet omgår alt som gjør at din nettside stiller sterkest i nettsøk, og da bør ting være tilpasset det som faktisk blir søkt på. Undersøk litt hva folk søker på når de leter etter det som du kan tilby, eller finn ut hvilke søk som utføres, hvor man gjerne skulle ønske å dukke opp, og bruk dette.

Ved å bruke fraser og tilpasse innlegg og innhold på nettsidene sine, og da også en slug, som tilsvarer med det folk søker på, og ender opp med å klikke på når de søker, kan man påvirke hvor tidlig man vises ved søk, og hvor ofte man faktisk blir trykket på, når man dukker opp.

En slug hjelper da med å opprette en umiddelbar tillit, da nettstedet ditt ikke er oppsiktsvekkende eller kan virke farlig, som gjør at mange blar rett forbi og går for andre nettsteder, selv om du kanskje har bedre og mer pålitelig innhold. Det fungerer litt som en overordnet overskrift for nettsiden.

En mann kledd i dress

Deling gjort enkelt

Slike linker fungerer da altså som et første møte og en slags portal inn til innholdet ditt. Dette gjør at man enkelt kan bruke dem i deling, for video og bilde innhold, kan man legge dette til link-treet sitt og enkelt referere folk til et nettsted gjennom dette, eller linke til det direkte i innlegg.

Når man markedsfører er det lurt å være gjenkjennelig og å kunne prate om spesifikt innhold på en treffsikker og god måte, og en god slug vil kunne være så gjenkjennelig og enkel å huske at den kan brukes i dagligtale og refereres til og deles på denne måten.

Man kan også enkelt dele den i mailer eller fremvist i tekstdokumenter, filmer, til og med refereres til i lydklipp og telefonsamtaler. Det er en altomfattende måte å ta seg av delingen av en spesifikk del av en nettside, på en enkel og presentabel måte. Noe som er veldig fint for markedsføring.

Bruker man da gjenkjennelige ord, f.eks. overskriften for artikkelen eller videoen eller hva det måtte være, så skaper man blest og gjør at flere vil kunne dele linken med sine kjente og man skaper en tillit og profesjonalitetsfølelse som er helt unik og som man er veldig godt tjent med i f.eks. SoMe.

Tre skribenter

Vi kan gi deg et løft!

Vi i Din SEO kan hjelpe deg med å få fart på din deling og synlighet på nett. Vi vil gi din tilstedeværelse på nett et løft, og hjelpe deg med å kunne nå det markedet du fortjener og har mulighet til. Det er ikke alltid like lett å vite hvor man starter, og det er mye som må tenkes på.

Gode slug-er, god tilpassing av innhold til det markedet ønsker og trekkes til og generelt arbeid som øker interesse og interaksjon rundt ditt innhold og dine innlegg, er det vi driver med, og vi vil kunne gi deg et bredere publikum, og spisse markedsføringen din mot din målgruppe.

Plutselig oppdager man at man har en helt annen bruksgruppe enn man først hadde tenkt å ha som målgruppe, og må legge om noe, eller møter utfordringer som må overkommes, som nye retningslinjer, normer og gjøremåter som må tilrettelegges for, og dette kan vi hjelpe deg med.

Ikke alle har kapasitet til å gjøre dette selv, eller ønsker bare å slippe å gjøre arbeidet, som kan være tidkrevende og kreve spesifikk kunnskap. Vi kan hjelpe deg med å avlaste for dette arbeidet, og vil sørge for at dine nettsider, annonser og delinger får best uttelling på det store nettet.