Skru på indeksering

Hvis man ikke finner domene sitt på Google, er det på grunn av indeksering. Det vil si at man ikke er en del av «biblioteket» deres, og ikke blir evaluert og rangert i det hele tatt. Dette er det mange som lurer på hvordan fungerer, og hvordan, om i det hele tatt, man kan påvirke det.

Da man var yngre, dukket spørsmålet «hvordan legger jeg bildene mine ut på google?» opp stadig vekk. Dette kan man ikke gjøre, men det er enkelte grep man kan ta for å bli indeksert raskere. Det finnes mange gode verktøy levert av Google selv som kan hjelpe med dette, og som er gode for SEO.

Indeksering i google er det viktigste hinderet man må komme seg over når det kommer til SEO. Hvis man ikke dukker opp i Google sine søkemotorer i det hele tatt, er det ikke noe å optimalisere, og alt faller litt dødt. Mange av de samme tingene som utgir god SEO, kan imidlertid også få deg indeksert.

En informasjonsmappe

Tips til indeksering

Indekseringskravene er mye av det samme som utgir god SEO. Man må ha god struktur. Det gjelder da i rammeverket for nettsiden din, og hvordan den er oppbygget. Bygger man opp nettsiden sin på en god måte, stiller man sterkere når man skal bli vurdert for indeksering, og skal rangeres.

Ved å bruke verktøy som Google tilbyr, som også brukes i videre arbeid med SEO, sørger du for at nettsiden din har større sjans for å bli indeksert og at den rangeres høyt. Verktøy som «Google Analytics», «Google Min bedrift» og «Google Search Console» er gode til akkurat dette.

En blogg og tilstedeværelse på sosiale medier med linker til nettstedet er også gode verktøy for å bli indeksert, og for god SEO generelt. Ved å legge ute innlegg hyppig i en blogg, får man tilstedeværelse og nettsiden blir mer omfattende, som gjør at sannsynligheten for at den blir indeksert går opp.

En mann som jobber

Hvordan fungerer det?

Indeksering i Google fungerer slik at roboter søker gjennom nettsider de har vært på før, og leter etter nye linker på disse nettsidene. Det er derfor det er nyttig å linke til nettsiden din på sosiale medier, eller nettsider som allerede er indeksert. Har du andre undersider indeksert, fungerer de.

Verktøyet nevnt tidligere, kalt «Google Search Console», gir personen som styrer nettsiden mulighet til å velge hva som skal gjennomsøkes, hva de skal lete etter og hvor mange resultater som skal hentes ut og indekseres. Man kan også her be om å bli gjennomsøkt igjen, eller ikke i det hele tatt.

Internettet vokser, og samhandlingen mellom nettsider, applikasjoner og annen ny teknologi har blitt bedre. Google indeksen inneholder mange hundre milliarder nettsider, og hvis man deler linker til sin nettside, skal det en del til for å ikke bli indeksert. Det handler derfor mer om hvor fort det kan skje.

Byggeklosser

SEO og indeksering

SEO handler om å optimalisere søkemotor resultatene sine, og å bli indeksert er første steg mot å bli rangert høyt. Mange av de samme prinsippene og reglene som gjelder for SEO, kan også være nyttige for indeksering, så begge to er like viktige, har likhetstrekk og vil ha innvirkning på hverandre.

I praksis vil indeksering kun være det første steget, og noe man ikke trenger å gjøre særlig ofte, kun når man legger til en ny underside, for eksempel i form av en ny artikkel. Når man allerede har etablert nettstedet sitt, og domenet har blitt indeksert, er det lettere å få dette gjort for undersider.

SEO er noe man alltid må ha i tankene når man skal lage nye undersider, artikler eller andre tekstbaserte innlegg, og vil også føre til at indeksering blir lettere. Når man har gjort forarbeidet for å bli indeksert, er det også lettere å jobbe med SEO i etterkant.