Sidetitler: Hva er det, og hvordan bruke dem? 

Sidetitler er viktige komponenter på enhver SEO-vennlig nettside. Ved hjelp av en god sidetittel kan du øke sannsynligheten for at målgruppen klikker seg inn på nettsiden din. Du kan også bidra til at siden blir mer synlig i søketreffene.   

I denne guiden forklarer vi deg alt du trenger å vite! 

SEO – enkelt forklart 

Før vi ser nærmere på sidetitler, ønsker vi å forklare hva SEO (søkemotoroptimalisering) er. Enkelt forklart handler SEO om å optimalisere en nettside, slik at den blir oppfattet som god og relevant av søkemotorer som Google.   

Blant de mange SEO-teknikkene som benyttes, kan vi nevne skriving av SEO-tekster til nettsiden, hastighetsoptimalisering, sikkerhetstiltak og bruk av lenker. Ja, for ikke å glemme – bruk av gode sidetitler! 

Hva er sidetitler? 

En sidetittel – også kalt SEO-tittel, title tag eller page title – er den blå lenken som vises for hvert treff i Googles treffliste når man søker på noe. Denne teksten vises også i fanen til nettsiden øverst i nettleseren etter at du har åpnet den.  

Sidetitler er viktige å optimalisere for søkemotoren, da Google forsøker å finne de mest relevante treffene når noen søker på et gitt søkeord. Inneholder sidetittelen det aktuelle søkeordet, vil den for eksempel betraktes som relevant for søket. 

Hvordan skrive en god SEO-tittel? 

Merk deg at sidetitler ikke er spesielt lange, og at du derfor bør velge ordene dine med omhu. I de fleste tilfeller er anbefalt lengde på 50–60 karakterer (ikke ord, men tegn!). Holder du dine sidetitler innenfor denne lengden, er det mer sannsynlig at Google viser nettsiden din høyere opp i trefflisten.  

Dersom du lager innhold til siden din, vil som regel sidetitlene automatisk tilsvare tekstenes overskrifter (H1-titler).   

Husk imidlertid på at en god overskrift ikke nødvendigvis blir en god SEO-tittel. Noen eksempler er «Du vil ikke tro hva som skjedde da …», eller lignende «click-bait» som ofte sees i nettaviser. Dette fungerer dårlig ettersom ingen søker på «du vil ikke tro hva som skjedde» når de googler noe.  

Sørg heller for at dine sidetitler gjenspeiler typiske søk potensielle kunder gjør i Google. Her er noen tips for hvordan du lager sidetitler målgruppen faktisk vil klikke på:  

  • Skriv for målgruppen din (bruk riktig tone of voice etc.) 
  • Sørg for at SEO-tittelen er kort (da vil hele teksten vises og gi mer mening) 
  • Flett inn relevante søkeord målgruppen din søker på 
  • Lag unike sidetitler for hver eneste nettside 
  • Bruk skilletegn som | eller – for å dele opp teksten på en oversiktlig måte 
  • Sørg gjerne for at sidetittelen sier noe om hva, hvem og hvordan 
  • Sørg for at sidetittelen gjenspeiler innholdet brukeren kommer til når hen klikker på lenken 

Både sidetitler og metabeskrivelser er viktige! 

Når man jobber med søkemotoroptimalisering, er det som nevnt mange faktorer som spiller inn. I forbindelse med optimalisering av sidetitler, vil man som regel også jobbe med metabeskrivelser. Dette er kort fortalt den teksten som vises under sidetittelen i trefflisten. 

I en metabeskrivelse har man litt flere ord til rådighet, noe som gjør det mulig å supplere sidetittelen med mer relevant info.   

Husk: Når man googler noe, vil man som regel vurdere både URL, sidetitler og metabeskrivelser. Disse forteller oss noe om hva man vil finne på nettsiden, og kan dessuten hinte om hvorvidt nettsiden er seriøs eller ikke. 

Motta hjelp med title tags og annen SEO! 

Sidetitler er et viktig våpen i kampen om synlighet i Googles treffliste. Skriver du gode SEO-titler, kan du dessuten øke sannsynligheten for at noen klikker seg inn på siden din. Er du usikker på hvordan du går frem? Da har Din SEO tjenestene du trenger.  

Våre SEO-eksperter hjelper deg å bli mer synlig i Google!