SEO vs. SEM

SEO og SEM er to begreper man ofte hører i forbindelse med markedsføring. Dette er to ganske like begreper, og for å bruke dem på riktig måte er det viktig at du har klart for deg hva hvert enkelt av disse to begrepene betyr.

Begrepenes likhet kan forklares ved bruk av fonologiske begreper. SEO og SEM er et minimalt par. Det betyr at innholdet i de to begrepene er forskjellige, samtidig som at det kun er en bokstav – eller språklyd – som skiller dem fra hverandre.

I denne artikkelen skal vi gi en definisjon av SEO og SEM for å kunne peke på det som skiller dem fra hverandre. Deretter vil vi se på hvilken metode som er mest fordelaktig.

Mennesker som bygger SEO

Hva er SEO?

SEO er en forkortelse for Search Engine Optimalization. Dette er et begrep som på norsk oversettes til søkemotoroptimalisering. En nettside må optimaliseres for at det skal fanges opp av Google og de andre søkemotorene.

Man kan optimalisere nettsiden på flere måter, og det kan dreie seg om elementer både på og utenfor selve nettsiden. Når man optimaliserer innhold så legger man inn elementer man av erfaring vet fører til at den aktuelle artikkelen oppdages av søkemotorene.

Som nevnt kan dette være flere forskjellige elementer. Et av elementene som veldig ofte er i fokus, er selve tekstinnholdet. Optimalisering av tekstinnhold innebærer både struktur, 

SEO er ofte et begrep man hører i forbindelse med organisk vekst. Når en nettside genererer mer trafikk på en naturlig måte over tid, så er det dette begrepet som brukes. For å oppnå organisk vekst må den aktuelle artikkelen inneholde svar på det den som søkeren lurer på.

En mann med forstørrelsesglass

Hva er SEM?

SEM er en annen forkortelse man ofte hører i forbindelse med markedsføring. Dette står for Search Engine Marketing, men på norsk omtales dette som søkemotormarkedsføring.

Søkemotormarkedsføring er en fellesbetegnelse som omfatter forskjellige metoder. Noen eksempler på begreper som dekkes av dette begrepet er SEO og PPC. Førstnevnte, altså SEO, så vi nærmere på ovenfor, mens PPC står for Pay Per Click, og fungerer ofte som et synonym for betalt markedsføring.

I søkemotorer som Google har du sikkert sett at noen av toppresultatene er markert med «annonse», «ad» eller lignende. Det betyr at den aktuelle aktøren betaler for plasseringen, og at de må betale for hvert enkelt klikk denne plasseringen genererer.

Til tross for at SEM omhandler forskjellige metoder, så blir dette som regel sett på som det motsatte av SEO. Mange markedsførere ser derfor på SEO og SEM som hverandres rivaler.

Mennesker som jobber

Forskjellen mellom SEO og SEM

Så hva er egentlig forskjellen mellom SEO og SEM? Både SEO og SEM er store begreper, men det er egentlig ikke så vanskelig når det kommer til stykke.

Kort fortalt kan man si at SEO handler om organisk vekst, mens SEM handler om betalt markedsføring i mye større grad.

Mennesker som pusler

Bør du velge SEO eller SEM?

Hvor vidt det er SEO eller SEM som er den beste metoden, er det delte meninger om. Svaret kommer rett og slett an på holdningen som vedkommende som blir spurt har til hver enkelt av disse metodene.

Mange tenker kanskje at SEO er best fordi det er mer eller mindre kostnadsfri markedsføring, men det betyr ikke automatisk at det alltid er det beste valget. Så dersom du føler at SEM passer bedre med din neste markedsføringsstrategi, så skal du ikke være redd for å velge det!