Sekundære nøkkelord og SEO 

Benytter du deg av primære og sekundære nøkkelord når du jobber med SEO (søkemotoroptimalisering)? Hvis ikke, er det på høy tid å begynne! Nøkkelord eller søkeord er de ordene målgruppen din typisk søker på i Google, og er viktige faktorer i SEO-arbeidet. 

Her ser vi nærmere på både primære og sekundære nøkkelord, og hvilken betydning de har for nettsidens synlighet. 

Hva er forskjellen på primære og sekundære nøkkelord? 

Primære søkeord eller nøkkelord er ofte generelle søkefraser/ord målgruppen søker på. Disse søkeordene vil ofte være lite spesifikke, men kan ha et høyt søkevolum. Selger du kaffe, er kanskje «organisk kaffe» et primært søkeord du ønsker å fokusere på. 

Sekundære søkeord benyttes gjerne sammen med primære søkeord, og er mer spesifikke varianter av dette. Er «organisk kaffe» primærsøkeordet, kan for eksempel «organisk kaffe fra Sør-Amerika» eller «organisk kaffe Debio» være sekundærsøkeord. 

Hvordan brukes sekundære nøkkelord i SEO-teksten? 

Når man jobber med SEO, er utarbeidelse av SEO-tekst en viktig del av prosessen. SEO-vennlig tekst kjennetegnes blant annet av å ha god lesbarhet, gunstig lengde, lenker og relevante nøkkelord.   

Man vil typisk fokusere på et primært søkeord, og dette er søkeordet som nevnes hyppigst gjennom teksten. Søkeordet finnes gjerne i overskriften (H1), samt én eller flere underoverskrifter (H2). Det kan også nevnes i brødteksten.  

I tillegg til dette, er det vanlig å nevne noen sekundære søkeord der det er naturlig. Man kan for eksempel nevne sekundære nøkkelord i en H2 og et avsnitt. Målet er at teksten skal være interessant for målgruppen, og gi svar på det de typisk lurer på.  

Du vil også kunne tiltrekke økt trafikk til nettsiden (både dem som søker på primære og sekundære nøkkelord). Kombinert med øvrige SEO-teknikker, kan nemlig bruk av nøkkelord bidra til økt synlighet i Google og andre søkemotorer. 

Slik finner du relevante sekundære søkeord 

Det store spørsmålet er kanskje: Hvordan i alle dager skal du vite hvilke søkeord som bør implementeres i forbindelse med SEO? I de fleste tilfeller vil en søkeordsanalyse være det du trenger. Med en analyse som dette kan du finne ut hva målgruppen din typisk søker på i Google.  

Du vil også kunne se søkevolum, altså hvor mange som søker på de forskjellige nøkkelordene. Primære søkeord er ofte de som har høyest søkevolum, og er relativt korte (short-tail). Samtidig kan du se relaterte sekundære nøkkelord ord som er mer spesifikke og lengre (long-tail). Disse har gjerne lavere søkevolum, men er også verdifulle å inkludere i SEO-teksten du jobber med!   

Søkeordsanalyser kan blant annet utføres med verktøy som Google Ads, Google Search Console og Semrush. Flere tips for søkeordsanalysen finner du her! 

Motta hjelp med nøkkelord og SEO! 

Sliter du med å finne ut hvilke primære og sekundære nøkkelord du bør bruke i forbindelse med SEO? Eller synes du kanskje at SEO-arbeid er tidkrevende? Din SEO hjelper deg gjerne, og tar hånd om hele prosessen fra A til Å!  

Vi hjelper deg med en søkeordsanalyse av høy kvalitet, og finner nøkkelordene som er mest relevante for din bedrift og målgruppe. La oss hjelpe deg med å gjøre nettsiden mest mulig synlig i søkemotorer som Google og Bing!