Responsivt design

Teknlogien tilrettelegges på stadig mer avanserte måter for spontanitet og individuelle behov hos brukeren. Derfor stilles det høyere krav til fleksibilitet blant leverandører av diverse tjenester på internett. Responsivt design er en slik form for fleksibel tilpassing til brukerens behov.

Google er svært opptatt av brukervennligheten på nettsider som søkes etter hos dem. Forskjellige mennesker bruker ulike elektroniske enheter når de gjør et søk på Google. Derfor gir Google en høyere rangering til nettsider med et responsivt design tilpasset de ulike enhetene.

I denne artikkelen skal vi se på hva responsivt design er. Hvorfor det det er viktig i forbindelse med SEO av din nettside. Og vi skal også se litt på hvordan man designer en responsiv side.

SEO

Hva er responsivt design?

Med responsivt design snakker vi om å lage nettsider som er brukervennlige på alle elektroniske enheter. Responsivt design gjør det mulig at nettsiden har samme HTML uavhengig av hvilken enhet brukeren er på. Et tungvint alternativ ville vært å lage egne nettsider for hver elektroniske enhet.

Skjermstørrelsen varierer fra PC-skjerm, mobilskjerm eller skjerm på nettbrett. Og det er da viktig at siden kan tilpasse seg de ulike størrelsene. Dette gjøres ved bruk av CSS. Innholdet på siden deles da opp til å passe de ulike skjermene.

I forhold til SEO er responsivt design svært viktig. Google er stor tilhenger av kvalitet og brukervennlighet på de nettsider som gjøres synlig for brukeren. Og ettersom det er så mange elektroniske enheter å søke på, så stiller Google krav om fleksibilitet på nettsidene.

Byggeklosser

Hvordan designe en responsiv side?

Når det kommer til selve designet av en responsiv nettside så beveger vi oss ut i en jungel som kan være vanskelig å få oversikt over. Men vi skal allikevel se litt på det helt grunnleggende elementet ved å designe en responsiv side: tilpasning etter skjermstørrelse.

Hva som vises på skjermen påvirkes av hvilke instruksjoner nettleseren får. Nettleseren trenger en instruksjon på hvordan sidens innhold må skaleres, for å tilpasses størrelsen på skjermen til den aktuelle enheten som brukes. 

Koding av disse instruksjonene til nettleseren kan være vanskelig for mannen i gata å gjøre på egenhånd. Profesjonell hjelp til dette anbefales. Det er her vi kommer inn på arbeid med CSS. Og hvor punktene for oppdeling av sidens innhold skal være for å tilpasses de forskjellige skjermene.

Den anbefalte tilnærmingen til design av en responsiv side er mobile first. Her tar man utgangspunkt i enheten med minst skjerm (mobil), og bygger derifra og oppover. Fordelen med en slik tilnærming er økt fokus på kjerneinnholdet. Her må nøkkelord og innhold være så relevant og konkret som mulig.

Din Gruppen

Hjelp til SEO av responsiv nettside

I denne artikkelen har vi sett på viktigheten av et responsivt design. Denne fleksibiliteten er viktig for å møte brukerene der de er; på ulike elektroniske enheter. Disse enhetene har forskjellig skjermstørrelser. Responsivt design er å tilpasse visning av innhold på siden til ulike skjermstørrelser.

Ettersom Google er opptatt av brukervennlighet så er responsivt design en faktor som påvirker deres rangering av nettsiden din. Det er med andre ord veldig viktig for SEO av nettsiden å jobbe med responsivt design.

Mobile first den anbefalte tilmnærmingen til responsivt design. Derfor er det lurt å koke ned innholdet til kjernen når du designer en responsiv nettside. Nøkkelord og relevant innhold er essensielt.

DinSEO tilbyr profesjonell hjelp til å skrive tekstinnhold av kvalitet. Vi utformer tekstene slik at de kan brukes på en responsiv nettside. Så kan du bli synlig for et bredere spekter av målgruppen. Uavhengig av hvilke elektroniske enheter de bruker.