Metainformasjon

Metainformasjonen fungerer som en tiltrekning til nettsiden din. Så lenge den på en relevant måte reflekterer innholdet på siden din, er den et effektivt middel for å vinne søkerens oppmerksomhet. Gjennom metainformasjonen påvirker du beslutningen om hvilken side som skal klikkes inn på.  

Metainformasjonen har i seg selv ikke noen direkte påvirkning på SEO av nettsiden din. Hvis Google ikke finner at metainformasjonen på en relevant måte reflekterer sidens innhold, blir den tatt bort fra søkeresultatet. Samtidig er det en klar fordel å ha metainformasjon som vekker interesse hos folk.

Det er har vært mye forvirring omkring hvor lang metainformasjonen bør være. Og da har det naturligvis også blitt vanskelig å vite hva den bør inneholde. Dette fordi Google har endret makslengden for metainformasjon noen ganger nå.

Men i denne artikkelen skal vi ta en titt på nettopp hvor lang metainformasjonen bør være og hva den bør inneholde. Og vi skal se det i sammenheng med et overodnet SEO perspektiv. Selv om metainformasjonen selv ikke direkte påvirker SEO, er det knyttet til andre faktorer som gjør det.

Mann med forstørrelsesglass

Hva er metainformasjon?

I metainformasjonen beskrives innholdet på nettsiden i en kort oppsummerende tekst. Denne teksten fungerer som en slags reklameplakat utenfor nettsiden. Metainformasjonen til en nettside finner du plassert under overskriften til siden, når du søker etter den på en søkemotor.

Metainformasjonen skal være kort og konkret da det er begrenset med plass til tekst der. Det ideelle er på 160 bokstaver. Her har det vært mye forvirring, da Google tidligere har endret det fra 160 til 320 bokstaver. Og så tilbake til 160 bokstaver igjen.

Google har heller ikke kommet med noen klare retningslinjer på hvor lang metainformasjonen bør være. Men de oppfordrer til å heller fokusere på å lage kvalitetsinnhold på nettsiden. Godt innhold skaper god metainformasjon, men metainformasjon kan ikke kompensere for dårlig innhold.

Men når innhold av høy kvalitet er på plass, kan metainformasjonen på en kort og effektiv måte beskrive kvalitetsinnholdet. Det er lettere å skrive en kortfattet og oppsummerende tekst når det grunnleggende er på plass.

Mennesker som arbeider

Hva bør metainformasjonen inneholde?

Ettersom metainformasjonen ikke skal overskride 160 ord, dukker utfordringen opp om hva som skal prioriteres å ha med i den. Men så lenge du har konsistent og logisk innhold på siden, så bør det ikke være vanskelig å finne ut av hva som skal med i metainformasjonen.

Nøkkelord er jo det mest naturlige å tenke at skal være med i metainformasjonen. Da nøkkelord er det som oppsummerer innholdet i en tekst. Nøkkelord er et viktig element ved SEO av en nettside. Så om du ikke har det på plass så er ikke noe vits i å tenke på metainformasjon uansett.

Metainformasjonens funksjon for nettsiden gir også en pekepinn på hva den bør inneholde. Metainformasjonens hensikt er å trekke til seg besøkende til siden. Og da er det naturlig at den bør inneholde det som den akuelle målgruppen faktisk er interessert i å lese om.

Relevans til nettsidens innhold kan ikke understrekes nok. Om Google ikke ser noen sammenheng mellom metainformasjonen og tekstinnholdet på siden, så blir den rett og slett ikke tatt med. Og uten den risikerer du å miste mange potensielle besøkere som kunne blitt trukket til siden din.

Mennesker med puslebrikker

Hjelp til å skrive engasjerende innhold og metainformasjon

Nå har vi sett på hva metainformasjon er for noe, hvor lang den bør være og hva den bør inneholde. De ulike publiseringsverktøyene som finnes har egne felt hvor dette kan føres inn, så det er ikke veldig vanskelig å få til.

Utfordringen er derimot å skrive god metainformasjon som trekker besøkende til nettsiden. Samtdig som den skal holde seg innenfor rammen på 160 ord. For ikke å snakke om at den på en relevant måte må reflektere innholdet på siden. Eller så vil Google fjerne metainformasjonen.

God metainformasjon må samsvare med godt tekstinnhold. Vi i DinSEO er profesjonelle leverandører av god tekst, enten det er selve tekstinnholdet, eller metainformasjonen som skal reklamere for innholdet. Ta kontakt om du trenger hjelp til å skrive god tekst som forbedrer SEO av din nettside.