Lenkebygging

Lenkebygging er en essensiell del av SEO. Det er gjennom linker at vi navigerer oss fra nettsted til nettsted på internett. Det er også gjennom å crawle linker at søkemotorer indekserer innholdet på de ulike nettsidene. Gjort riktig så er lenkebygging svært effektivt for rangering hos Google.

Det finnes gode og dårlige SEO-strategier for lenkebygging. Som alle enkeltstående deler i SEO, så er lenkebygging bare et middel i prosessen med å søkemotoroptimalisere nettsiden din. Det er ikke en erstatning for det grunnleggende elementet; skape relevant og originalt innhold av kvalitet.

I denne artikkelen skal vi se på hva lenkebygging er, hvilke SEO-strategier som er best å bruke og hvilke fallgruver du må unngå.

Mann med forstørrelsesglass

Hva er lenkebygging?

Lenkebygging er et ledd i SEO som går ut på å øke nettsidens rangering på en søkemotor ved at andre nettsteder lenker til din nettside. Gjennom lenkebygging oppfatter Googles algoritmer nettsiden din som verdifull da andre sider er villig til å promotere ditt innhold og sende deg trafikk.

Lenkebygging kan ses på som et demokratisk valg eller et fritt marked der ulike nettsider stemmer over hvilken verdi din nettside har.

Ettersom dette åpnet for muligheter hos nettsider til å øke rangering eller oppfattet verdi ved å manipulere med lenker og drive med spam, har Google blitt strengere og mer årvåken i forhold til hvilke lenker som faktisk er verdifulle i lenkebygging. 

Google ønsker å hjelpe søkeren med å finne det beste innholdet som er mulig. Og da må en nettside gjøre seg fortjent til gode eksterne lenker som påvirker sidens rangering.  Google belønner kvalitet, originalitet og relevanse i innhold.

Mennesker som bygger nettside

Retningslinjer for lenkebygging

Ettersom Googles fremste formål er å presentere kvalitetsinnhold til sine brukere, har de utformet retningslinjer som skal ivareta dette formålet. Det samme gjelder retningslinjer for lenkebygging.

Brudd på disse retningslinjene vil som regel føre til at Googles algoritmer ignorerer lenkene. Algoritmene blir stadig mer avanserte, så forsøk på manipulering vil ikke gi økt rangering over tid.

I mer ekstreme tilfeller vil brudd på retningslinjene føre til at en nettside utestenges fra Googles indeksering.

Det finnes gode og dårlige SEO-strategier, og de gode strategiene holder seg innenfor retningslinjene. Dårlige strategier vil kanskje gi kortvarig effekt, men over tid vil det bare skade din SEO.

Mennesker som jobber

Black hat og white hat SEO

Når vi snakker om lenkebygging i SEO opererer vi med to begreper: black hat og white hat. Disse begrepene betegner ulike SEO-strategier i lenkebygging, hvorav black hat represerenterer uetiske strategier og white hat representerer ærlige strategier.

Black hat SEO-strategier innebærer å manipulere søkemotorens algoritmer for rangering, ved å kjøpe eller på andre måter skaffe lenker til nettstedet som egentlig ikke har noen verdi. En vanlig metode er PBN (Private Blog Network) – et nettverk av nettsider som alle linker til nettstedet du vil fremme.

White hat SEO-strategier innebærer å optimalisere nettsiden naturlig over tid . Ved å produsere innhold som er relevant for brukeren, orignalt og av høy kvalitet, vil nettsiden din gjøre seg fortjent til en ekstern lenke. På den måten vil du naturlig få økt trafikk og rangere høyere hos Google.

White hat strategier er en langsiktig strategi. Men i det lange løp lønner ærlige metoder seg. Videre skal vi nå se på noen tips til white hat SEO-strategier.

Analyseresultat

White hat SEO-strategier for lenkebygging

Lenkebygging er en viktig og effektiv strategi for å rangeringen av din nettside hos Google. Mange eksterne lenker hos andre nettsider til din nettside, forteller Google hvor verdifull din nettside er for brukerne. Og derfor blir det i Googles interesse å gjøre siden din mer synlig.

Gjennom blogger og artikler kan du produsere godt skrevet tekstinnhold. Relevant og originalt innhold av kvalitet er det som bringer verdi til din nettside. Eksterne lenker bare bekrefter for Google at det du har er verdifullt.

Godt innhold kan også deles på sosiale medier. Både av deg og av andre som liker det du serverer. Du kan også spre lenker til din nettside i grupper, forumer og kommentarfelt, både på sosiale medier og blogger. Det er ikke alltid at det påvirker rangeringen, men det gir i alle fall synlighet og trafikk.

Det er også viktig å tenke på at eksterne lenker kommer fra nettsider som selv har høy rangering hos Google. En lenke fra en nyoppstartet blogg gir ikke samme verdi i Googles rangeringssytem som en lenke fra en autoritet i bransjen du opererer i. 

Datamaskin

PBN – Private Blog Network

Som vi har sett så er kvaliteten på nettsidens innhold den virkelige verdien. Lenker fra andre nettsider til din nettside er bare en bekreftelse for Googles crawler at det du har er verdifult og fortjener høy rangering.

Såkalte black hat SEO-strategier går derimot ut på det helt motsatte. Nemlig å forsøke å lure Google til å tro at siden din er mer verdt enn den egentlig er, ved å lenke til siden din fra mange nettsider som ikke har autoritet eller relevant verdi. Det blir en inflasjon i lenkebyggingen. 

En av disse strategiene kalles PBN (Private Blog Network). Det er et nettverk av nettsider som inneholder store menger med linker til en bestemt nettsiden. Tanken er at mange linker vil gi nettsiden høyere rangering, uavhengig av om innholdet er av verdi for søkerene. 

Som oftest er disse nettstedene utgåtte domener fra nettsider som tidligere hadde høy rangering. De kjøpes opp utelukkende for å inkluderes i en PBN. Dette er et brudd på Googles retningslinjer for kvalitet og relevans på innhold. Og det vil bli straffet om det oppdages.

SEO

Internlenking

Til nå så har vi sett på hvordan lenkebygging skjer eksternt fra nettsted til nettsted. Men en like viktig del av lenkebyggingen er internlenking. En intern lenke er en lenke fra en side til en annen side på samme nettsted. Navigering gjennom nettstedet skjer via disse lenkene.

I motsetning til eksterne lenker, har du som eier av nettstedet kontroll over disse lenkene. Og med denne kontrollen følger muligheten til å påvirke hvilket innhold det er på nettstedet som besøkende og søkemotorene skal oppfatte som viktigst.

Ved å følge internlenkene identifiserer Google relasjonen mellom sidene og innholdet på nettstedet ditt. Slik kan du påvirke hvilke sider på nettstedet som får høyest rangering hos Google.

SEO

Nofollow og Dofollow

For å sikre at søkeren får den kvaliteten som ønskes, har Google innført tiltak mot nettsteder med dårligere kvalitet som forsøker å manipulere algoritmene og øke sin rangering.  Denne løsningen kalles Nofollow lenke. Det er en lenke som crawleren ikke indekserer.

En Dofollow lenke blir derimot indeksert av crawleren. Opprinnelig er alle lenker Dofollow, helt til den endres til en Nofollow. Den som lenker til en nettside kan bestemme om lenken skal være Nofollow eller Dofollow.

Lenker på kommentarfelter i sosiale medier og blogger er som regel Nofollow. Dette for å forhindre spam og manipulering av rangeringen på Google. Men det er ikke galt å dele lenken og gjøre seg synlig på slike plasser. Så lenge det du lenker er relevant til det som diskuteres.

Person med diagrammer

Sponsede lenker

Google er ikke glad i kjøp og salg av lenker. Lenkebyggingen skal bygges på kvalitet. Ikke jukses til ved hjelp av penger eller tvilsomme SEO-strategier.

Allikevel er det greit å betale for en lenke, så lenge den ikke indekseres og påvirker rangeringen på Google. For å løse det problemet kan lenker i en annonse merkes som en sponset lenke.

En sponset lenke er en Nofollow lenke som formidler til crrawleren at dette er en Nofollow fordi den er betalt. En Nofollow lenke og en sponset lenke er akkurat det samme. Men for mer presis merking av lenker, så blir en lenke i en annonse merket som sponset lenke.

Mennesker med puslebrikker

Hjelp til lenkebygging

Vi har nå sett på hva lenkebygging er. Det er en veldig essensiell del av SEO, da både søkere og søkemotorer navigerer seg gjennom lenker fra side til side.

For å få eksterne lenker som fører trafikk fra andre nettsteder til ditt nettsted, må du gjøre deg fortjent til det. Mange eksterne lenker fra sider med høy kvalitet, oppfattes av Google som en bekreftelse på at din nettside inneholder kvalitet. Det gir høy rangering hos Google.

Vi i DinSEO tilbyr profesjonell hjelp til å skrive gode tekster. Med godt innhold kan du også få flere eksterne lenker hos andre nettsider.