Interne lenker ved SEO  

Hva er egentlig lenker og hvorfor er det så viktig? Vi gir deg en rask innføring i hvordan du kan (og bør) bruke interne lenker ved SEO-arbeid på din nettside.   

Lenker er overalt. Du klikker på et titalls, eller kanskje til og med hundretalls, lenker hver dag. For hver gang du trykker på en lenke, gir du Google informasjon. Denne informasjonen kan du benytte til din fordel.   

Hva er en lenke?  

Lenker er digitale koblinger. Ved å trykke på en lenke, blir du ført fra ett nettsted til et annet. Lenken skaper med dette en forbindelse. Vi deler gjerne koblinger som dette inn i interne og eksterne lenker.  

  • Eksterne lenker: Utgående lenker som fører en ut fra nettstedet  
  • Interne lenker: Inngående lenker mellom ulike sider på samme nettsted  

Google er sjefen 

Bruken av eksterne og interne lenker er viktig når vi snakker om SEO, altså søkemotoroptimalisering. Google skanner alle dokumenter på nett for lenker. Ved riktig bruk av lenker kan nettstedet få en betraktelig bedre rangering.   

Rangering sier noe om hvor høyt opp du kommer opp på resultatlisten Google presenterer etter at noen har gjort et søk.    

Merk deg imidlertid at den positive effekten avhenger av riktig bruk. Du kan ikke bare linke i alle retninger. Hvis du skal få uttelling hos Google, må du overholde deres retningslinjer.   

Gjør det riktig 

Dersom du linker riktig på nettstedet ditt, vil du bli premiert. Google indekserer alle linkene på nettsiden din og analyserer de. Hvis nettsiden har sterke interne lenker, vil det hjelpe søkemotoren med indekseringen. Dette vil igjen gjøre at Google finner nytt innhold som du har publisert og linket til.  

Interne lenker gir en god struktur på siden din. Ved å ha en god sidestruktur, vil du ikke bare gi en bedre brukeropplevelse. Du vil også belønnes av Google. Dette skyldes det helhetlige bildet søkemotoren får av siden din, noe som gir videre uttelling på rangeringen.    

Interne lenker vil også øke muligheten for å få backlinks fra andre sider. Backlinks er en lenke som linker til din nettside fra en annen. Dersom disse lenkene kommer fra andre gode sider, vil det øke autoriteten til din egen nettside.   

De interne lenkene vil også gjøre det enklere og bedre for brukeren å finne frem. En vanlig metode er å linke til en annen artikkel på nettsiden som gir utfyllende informasjon om emnet. På den måten vil brukeren ofte oppleve innholdet som mer verdifullt! 

Hvordan jobbe med interne lenker ved SEO? 

Det er forholdsvis enkelt å ta i bruk både eksterne og interne lenker når man arbeider med SEO på nettsteder. Som regel må du først markere ankertekst (altså teksten leseren kan trykke på for å videreføres til den andre nettsiden). Deretter setter du inn en hyperlink.  

Det er viktig å velge ankertekst som er relevant for leseren å trykke på. Ankerteksten må også være relevant med tanke på hvilken side den fører til. Om leseren klikker på en lenke med ankerteksten «10 mest populære hunderaser», forventer vedkommende å få lese om nettopp dette temaet. 

Ankerteksten kan også inneholde relevante søkeord, noe som igjen vil være bra med tanke på SEO.  

Bruk interne lenker hyppig 

Hver gang du skriver en ny artikkel på nettsiden din, bør du linke til andre artikler som kan være relevante. Dette kan være gamle artikler som på ulike måter er relevante for temaet.   

Etter hvert som du publiserer mer innhold, bør du også huske på å oppdatere de gamle artiklene ved å linke til nye artikler – og vice versa.   

Motta hjelp med SEO-vennlig innhold og interne lenker 

Interne lenker er SEO-vennlige, og vil dessuten forbedre brukeropplevelsen. Har du gode og relevante lenker, kan dette fort føre til merklikk. Google måler hvor lang tid som brukes på ditt nettsted, og dersom du engasjerer leserne med lenker vil de bli lengre. 

Synes du det er tidkrevende eller vanskelig å lage kvalitetsinnhold som faktisk engasjerer og er gunstig med tanke på internlenking? Da finnes det hjelp å få. Vi hjelper både små og store bedrifter med SEO, og har mye erfaring med bruk av både eksterne og interne lenker.