Hvor langt bør et blogginnlegg være?

Hvor langt bør et blogginnlegg være? For oss som jobber med optimalisering av tekst er dette en kjent problemstilling. Vi vet også at det kan være veldig vanskelig å svare på dette spørsmålet, for bransjen vi jobber i er i stadig utvikling.

Googles kriterier er et tema mange fagfolk mener noe om. Noen bruker disse kriteriene som en rettesnor, mens andre ikke er like begeistret for det. Vi har selvsagt full forståelse for sistnevnte, men hvis du spør oss, så mener vi at det i hvert fall kan være lurt å ha det i bakhodet!

Vi tror imidlertid at nøkkelen til stort engasjement og høy rangering i søkemotorene, er godt innhold. Kvalitet er alltid viktigere enn kvantitet! Med det sagt må man av og til også ha kvantitet for at innholdet skal bli godt nok. 

Derfor kan lengden på et blogginnlegg være en nøtt for mange. I denne artikkelen vil vi gjøre et forsøk på å knekke denne nøtten en gang for alle!

En mann som ser gjennom en kikkert

Anbefalingene endrer seg hele tiden

Som nevnt innledningsvis jobber vi i en bransje som stadig endrer seg. I praksis betyr det at anbefalingene endrer seg hele tiden, og det gjør at det ikke alltid er like enkelt å vite hva som gjelder til enhver tid.

For noen år siden skulle man skrive minimum 250 ord, som siden ble til 500 ord. Og hva er det som gjelder nå? I dag er alt mellom 500 og 3000 normalt! Det er altså alt annet enn enkelt å jobbe i denne bransjen. 

Her vil det være en god idé å gjøre et kjapt søk på Google. Finn ut hvilken artikkel som har høyest score og gjennomfør en analyse der du tar utgangspunkt i lengde og kvalitet. Deretter er det bare å ta pennen fatt, og skrive en tekst som er enda bedre kvalitetsmessig og litt kortere!

Sjekkliste

Lengden bør gjenspeile engasjementet du ønsker

Lengden på et blogginnlegg bør ta utgangspunkt i hvilket engasjement du ønsker. Det spiller nemlig en mye viktigere rolle enn mange faktisk tror!

Forskning viser at folk ofte kommenterer kortere blogginnlegg (ca. 250 ord), mens blogginnlegg det er litt lengde på (600-1300 ord) oftere blir delt i sosiale medier.

Men tross alt er det SEO som ligger vårt hjerte nærmest, og det er ingen hemmelighet at Google (og søkemotorer generelt) foretrekker lengre artikler (1300-2600 ord).

En person som leter etter noe i et dokument

Av og til krever temaet en lengre artikkel

I vår bransje er det enormt fokus på «kvalitet foran kvantitet», men det er ikke alltid dette er et godt utgangspunkt. Det betyr ikke at man skal skrive en lang og dårlig artikkel – snarere tvert imot! I noen tilfeller handler det nemlig om «kvalitet OG kvantitet».

Dette er nok en problemstilling mange kjenner seg igjen i, både studenter og fagfolk. I noen tilfeller får man oppgitt en ramme på 4-500 ord, men så opplever man at man ikke får alt man vil sagt på disse få ordene. Men kravet må oppfylles, og i praksis kan det føre til at viktig informasjon går tapt fordi det ikke er plass til alt.

Derfor er det viktig å ta utgangspunkt i ønsket format og tema når instruksjonene lages. Det er nemlig enkelte temaer som krever en lengre artikkel!

En mann som jobber med PC

Blogginnlegget bør til enhver tid optimaliseres

Jobben er imidlertid ikke over kun fordi blogginnlegget er ferdig skrevet. Det er også viktig at ethvert blogginnlegg optimaliseres for SEO. Det er viktig for at blogginnlegget skal oppfyller Googles kriterier og oppnå høy score i Google og andre søkemotorer. 

Når et blogginnlegg optimaliseres for SEO, er det særlig fire ting som er viktig å huske på:

  • Overskrifter (inkl. underoverskrifter) – blogginnleggets tittel, som alltid bør inneholde relevante nøkkelord.
  • Metabeskrivelser – et sammendrag av blogginnlegget, som bør formulere på en måte som vekker nysgjerrigheten til leseren. Disse sammendragene vises under hver lenke i søkemotorene.
  • Bilder og alt-tekst – et blogginnlegg inkluderer ofte bilder, som er et format søkemotorene ikke kan lese. Derfor bør du inkludere alt-tekst som forteller søkemotorene hva som er avbildet, som gjør at søkemotorene kan presentere bildene i nettleseren. Alt-tekst bør også inkludere nøkkelord.
  • URL-struktur – nettsidens adresse, som spiller en viktig rolle når innholdet skal identifiseres av leseren og velge din nettside til fordel for en annen nettside.
Håndtrykk

Få hjelp til optimalisering av blogginnleggene dine

Hvor langt bør et blogginnlegg være? Her finnes det ingen fasit. I stedet finnes det mange tips og triks som mange behandler som en fasit. Men sannheten er at lengden ofte varierer med utgangspunkt i temaet artikkelen handler om. 

Det er imidlertid ikke lengden på blogginnlegget som er det eneste viktige. Optimalisering spiller også en viktig rolle i forbindelse med publisering av et blogginnlegg. Din SEO hjelper deg gjerne med begge deler!

Trenger du hjelp til både å skrive blogginnlegg og optimaliseringa av dem etterpå? Da er det bare å ta kontakt med oss. Og hvis du ikke har benyttet deg av våre tjenester før, så vil du få de første 500 ordene gratis. Vi gleder oss til å høre fra deg!