Hva er universell utforming?

Norge er et demokratisk og likestilt samfunn. I et slik samfunn skal alle mennesker inkluderes – uansett hvilke forutsetninger man har i forhold til sanser som syn og hørsel. Det gjelder både i den fysiske og den digitale verden. I forbindelse med det vil universell utforming av nettsider være et nyttig verktøy. Men hva er universell utforming?

Universell utforming av nettsider handler om å ta spesifikke grep i forbindelse med utforming av nettsider som gjør at alle mennesker skal føle seg inkludert. Enten du har nedsatt syn- eller hørselsevne, så skal du likevel kunne bruke Internett på samme måte som de som ikke har disse utfordringene.

I denne artikkelen skal vi se nærmere på hva universell utforming er. Universell utforming tar utgangspunkt i 7 prinsipper, og vi skal blant annet ta for oss hvordan disse prinsippene fungerer i praksis.

Forstørrelsesglass

Definisjonen av universell utforming

Universell utforming av nettsider betyr at man tar spesifikke grep når nettsiden utformes for at alle mennesker skal kunne bruke den aktuelle nettsiden. Nettsider skal være like brukervennlig for alle som ønsker å bruke dem.

I dag er universell utforming av nettsider faktisk lovpålagt. Men vi trenger ikke å gå så langt tilbake i tid for å se at ting ikke alltid har vært like bra på dette området. I 2018 var dette ett av Difi sine forskningsområder, og norske nettsider strøk rett og slett på denne oppgaven. Dette var noen av problemene som ble oppdaget: 

  • Mange videoer hadde ikke undertekst (noe som ekskluderte mennesker med hørselsnedsettelse og lignende)
  • Uheldig valg av bakgrunnsfarge gjorde det vanskelig å lese teksten (en utfordring for folk både med og uten synshemmelser)
To personer som lager en sjekkliste

Universell utforming – 7 prinsipp

De 7 prinsippene som universell utforming bygger på, ble utviklet allerede i 1997. Det var en tverrfaglig gruppe ved Centre of Universal Design ved North Carolina State University i USA som stod for dette arbeidet.

Disse prinsippene er et svært nyttig verktøy i evalueringen av en nettside. Det kan derfor være en god idé å ha dem i bakhodet allerede i de innledende rundene som blant annet inkluderer en designprosess: 

  • Prinsipp 1: Like muligheter for bruk
  • Prinsipp 2: Fleksibel i bruk
  • Prinsipp 3: Enkel og intuitiv i bruk
  • Prinsipp 4: Forståelig kommunikasjon
  • Prinsipp 5: Toleranse for feil
  • Prinsipp 6: Lav fysisk anstrengelse
  • Prinsipp 7: Størrelse og plass for tilgang og bruk
Fire personer som samarbeider

Slik utformer du en nettside på universelt vis

Når du skal utforme en nettside på universelt vis, så tar du utgangspunkt i prinsippene vi har nevnt ovenfor.

Poenget med universell utforming av nettsider er som nevnt at alle skal kunne bruke nettsiden. Det er også viktig i forbindelse med SEO.

Universell utforming handler om at nettsiden er utformet på en rettferdig og fleksibel måte, samtidig som den inneholder informasjon som blir tydelig kommunisert og den skal være enkel å bruke. Det skal heller ikke være fysisk anstrengende å bruke den aktuelle nettsiden.

En lysende lyspære

Hvorfor universell utforming?

Lurer du på hvorfor universell utforming av nettsider er nødvendig? Det skal vi mer enn gjerne fortelle deg!

Det er flere grunner til at universell utforming er viktig. Først og fremst fordi det som nevnt er lovpålagt. Men samtidig vil universell utforming av nettsiden din føre til at du treffer en mye større målgruppe, noe som igjen kan føre til merklikk, salg og høyere omsetning.

Universell utforming av nettsider kan også være et nyttig verktøy i forbindelse med SEO, så det kan også hjelpe deg til en bedre rangering i Google.

Et håndtrykk

Hjelp til universell utforming av din nettside

Universell utforming gjør det mulig for at også mennesker med nedsatt funksjonsevne skal kunne benytte seg av nettsiden din. I tillegg til at det er lovpålagt, så er det også svært fordelaktig for din del. 

Dersom du ønsker en god rangering i Google bør du ha universell utforming i bakhodet, for det gjør som nevnt nettsiden brukervennlig, som jo er en egenskap som Google verdsetter veldig høyt. 

Hos Din SEO kan du få hjelp til universell utforming av din nettside gjennom blant annet fengende og brukervennlig tekst. Ta kontakt med oss i dag!