Hva er nøkkelord?

Nøkkelord er det som beskriver essensen i innholdet på nettsiden din. Det er viktig at nøkkelordet matcher med det som folk vanligvis skriver i søkefeltet på Google. Å jobbe med nøkkelord er noe av det viktigste du gjør når du søkermotoroptimaliserer din nettside for Google.

Målet med SEO er å øke rangeringen på Google for å få flere besøkende inn på nettsiden. Bruk av  nøkkelord som er relevant for tekstens innhold bidrar til dette. Et effektivt nøkkelord er en forening av søkerens forventninger om, og det faktiske innholdet, på nettsiden. Så sørg for at det er en match.

Som du sikkert har skjønt så er «nøkkelord» nøkkelordet i denne artikkelen. Og videre skal vi ta for oss hvordan du mest effektivt benytter deg av dette verktøyet for å gjøre deg mer synlig for din potensielle mågruppe på Google.

En person som skriver på PC

Hvordan bruke nøkkelord?

For effektiv bruk av nøkkelord er det viktig med kjennskap til søkerintensjonen hos målgruppen. Bruk av et generisk nøkkelord som for eksempel «fisk», sier ikke noe om søkeren er interessert i fakta om fisk, fiskeoppskrifter eller hvor en kan kjøpe fersk fisk.

For at den rette søker skal finne din nettside, bør nøkkelordet være mer konkret. «Fiskeoppskrifter torsk» er et bedre nøkkelord enn bare «fisk». Men du kan være enda mer spesifikk enn dette. Det finnes en rekke tjenester som tilbyr hjelp til å finne gode nøkkelord for din nettside.

Nøkkelordene kan plasseres i tittelen på artikkelen, i URLen, i alt-teksten på bilder, og selvfølgelig der det faller seg naturlig i selve artikkelen. Det sistnevnte er mer utfordrende, da det er lett å falle for fristelsen til å fylle inn nøkkelord på upassende steder. Ikke la tekstkvalitet ødelegges av nøkkelord.

Om ikke nøkkelordet er relevant for nettsidens innhold, er det lite nytte å hente i det. «Clickbaits» er en irriterende blindvei for søkeren. Din nettside er bedre tjent med å tiltrekke seg en interessert målgruppe. Så bruk tid på å finne relevante nøkkelord som vil forbedre SEO for nettsiden din.

Din Gruppen

Hjelp til å skrive innhold

Gode nøkkelord møter søkerens intensjoner og er relevant for innholdet på nettsiden din. Jo mer spesifikt nøkkelordet er, jo større sjanse er det for at den rette personen finner din nettside.

Det er viktig å unngå «clickbaits». Google gir lavere rangeringer til nettsider som ikke møter de forventninger som søkeren har. Så godt og relevant innhold er viktig for at nøkkelordene skal fungere effektivt for SEO av nettsiden din.

Å skrive godt innhold til nettsiden som svarer til nøkkelord og søkerens forventning, kan være vanskelig. Vi tilbyr profesjonell hjelp til å skrive tekstinnhold. Så kan du også bli mer synlig på Google. Målgruppen din er der ute og leter etter det du har på din nettside. Så la dem finne det!