Hva er informasjonsarkitektur?

Informasjonsarkitektur er arbeidet med utforming og strukturering av en nettside, slik at den blir mer brukervennlig. Hensikten med dette er at nettsiden skal bli lettere å finne på søkemotorer. Og bli lettere å bruke for dem som besøker den.

Likegyldighet til informasjonsarkitektur fører til at mange potensielle besøkere og kunder går tapt. Høy bounce rate og lav rangering av Googles algoritmer er med på å forverre konsekvensene av å ignorere informasjonsarkitektur.

I denne artikkelen skal vi se på hvordan vi best hvordan vi jobber med informasjonsarkitektur. Slik vil du få bedre SEO, og få Googles algoritmer til å jobbe med deg. Ikke mot deg.

Mennesker med puslebrikker

Informasjonsarkitektur – forberedelser

Før du setter i gang med å informasjonsarkitektur av din nettside, er det viktig å gjøre noen grunnleggende forberedelser.

Alle samarbeidsparter (eier av nettside, konsulenter, utviklere og designere) får sammen en klarhet i den retning du ønsker med nettsiden. Definer målgrupper og foreta en markedsanalyse av deres behov og ønsker. Tenk over strategier for merkevarebygging.

Før du lager selve nettsiden, så lag en oversikt over hvordan den skal struktureres. Få klarhet i nettsidens mange kategorier og underkategorier. Og hvordan du skal linkes til hverandre på en måte som bidrar til god optimalisering.

Tenk også på design og layout. Den visuelle stilen vil påvirke brukeropplevelsen. Finn ut av hvilken stil som ikke støter bort besøkere, men heller holder dem på siden.

En mann som underviser

Indeksering og informasjonsarkitektur

Googles algoritmer crawler etter nettsider og dets innhold for å indeksere det i sine databaser. Men om du ikke har vært bevisst på informasjonsarkitektur er det vanskeligere for den kunstige intelligensen å indeksere alt innholdet.

Med en godt utformet og oversiktelig nettside, er det lettere for Google å indeksere siden din. Samtidig som brukerne blir mer fornøyd med nettsiden din, så vil informasjonsarkitektur i kombinasjon med Google indeksering bidra til en positiv spiral av synlighet og treff.

Informasjonsarkitektur er med andre ord uløselig knyttet til SEO. Om du tenker at SEO er en kjede bestående av flere elementer som ikke klarer seg uten hverandre.

Sitelinks

En annen positiv effekt informasjonsarkitektur har på SEO av din nettside er noe kalt sitelinks.

Sitelinks er en liste over de nettsider du besøker mest. De dukker opp sammen med søkeresultatet når noen søker etter din nettside. Men hvorfor er det relevant?

Kort forklart så bidrar sitelinks med at din merkevare oppnår høyere troverdighet hos målgruppen. Å assosieres med andre som leverer kvalitet, høyner ens egen status i andres øyne. Og er siden din brukervennlig nok, så «belønner» Google deg med en plass «blant de store».

En dame med datamaskin

Videre hjelp til SEO?

Vi har nå sett på hvorfor informasjonsarkitektur er viktig for nettsiden din. Brukervennlighet og indeksering påvirker din SEO på Google. Og for gjøre nettsiden mer brukervennlig og lettere å indeksere, er det viktig at siden er strukturert og utformet på en oversiktelig måte.

 Ved siden av god informasjonsarkitektur, brukervennlighet og indeksering, er godt innhold på nettsiden viktig for SEO. Tenk at SEO er en kjede bestående av flere elementer som ikke klarer seg uten hverandre.

Vi i DinSEO tilbyr profesjonell hjelp til å skrive tekstinnhold som tilfredstiller din målgruppe. Så blir du mer synlig på Google. Og fremstår som mer troverdig i øynene til din målgruppe.