Hva betyr SEO?

SEO er en forkortelse for det engelske uttrykket «search engine optimalization». På norsk kaller vi dette søkemotoroptimalisering. Men hva betyr SEO egentlig?

I forbindelse med betydningen av SEO kan det være en god idé å se litt dypere enn bare begrepets språklige betydning. For begrepet søkemotoroptimalisering alene sier ikke så veldig mye, med mindre man vet betydningen av begrepet.

For å kunne bruke SEO riktig, er man avhengig av å vite hva det betyr. I denne artikkelen vil vi derfor gi deg en liten innføring i SEO, og så skal vi med dette som utgangspunkt finne ut hva det betyr sammen.

Et forstørrelsesglass

SEO – en engelsk forkortelse

Som nevnt innledningsvis så er SEO en engelsk forkortelse. SEO står for “search engine optimalization”. 

Er ikke engelsk din sterkeste side? Du trenger ikke å fortvile på grunn av det! Det finnes nemlig en helgod, norsk oversettelse for deg som heller foretrekker det. SEO på norsk er søkemotoroptimalisering. 

Begrepet «søkemotoroptimalisering» er i bunn og grunn en direkte oversettelse av det engelske uttrykket «search engine optimalization».

To personer som lager sjekkliste

Ulike typer SEO

SEO er et begrep som omfatter veldig mye. Det fører til at det kan virke ganske komplisert for nybegynnere.

En fremgangsmåte som kan bidra til å gjøre det litt enklere, er å dele opp begrepet i mindre biter. Det er nemlig fullt mulig å gjøre det, ettersom dette er et begrep som omfatter veldig mye. Det finnes med andre ord ulike typer SEO. 

SEO kan for eksempel deles inn i on page SEO og off page SEO. On page SEO handler om optimalisering av elementene på nettsiden, og off page SEO handler om SEO tiltak som ikke er relatert til publisering eller lignende.

I tillegg til on page SEO og off page SEO kan SEO relateres til innholdsproduksjon.

En forretningsmann på vei oppover

Her er SEO viktig

SEO er viktig for absolutt alle bedrifter som ønsker økt trafikk til nettsiden sin.

I forbindelse med små bedrifter har SEO en tendens til å bli nedprioritert, fordi man ofte tror at små bedrifter ikke har nytte av det. Men i realiteten spiller bedriftens størrelse ingen rolle, for både store og små bedrifter har behov for SEO.

To personer som tar hverandre i hånden

Vi hjelper deg!

I denne artikkelen har vi sett nærmere på betydningen av SEO – både når det gjelder begrepets språklige betydning og hva som ligger i selve begrepet.

SEO har en tendens til å bli nedprioritert av små bedrifter, fordi mange tror at SEO bare er nyttig for litt større bedrifter, men dette er heilt feil. SEO er like viktig for små som store bedrifter. Så fremt bedriften ønsker økt trafikk, så er SEO viktig. SEO er nemlig et godt verktøy for å oppnå dette.

Trenger du hjelp til SEO, men synes at det virker litt vanskelig å vite hvor du skal begynne? Det trenger du ikke bekymre deg for et eneste sekund til, for SEO er ekspertisen til Din SEO, og vi hjelper mer enn gjerne med hva enn det skulle være.

Hvis du trenger hjelp til SEO, så er det bare å ta kontakt med oss via mail og så fortsetter vi samtalen der!