Eksterne lenker ved SEO   

Eksterne lenker kan være et nyttig verktøy når du skal oppnå økt trafikk til nettstedet ditt. Lenker er knyttet tett opp mot søkemotoroptimalisering (SEO) og søkemotorene sin indeksering av nettsider.   

Her er oversikten du trenger! 

Hva er eksterne lenker? 

Lenker er koblinger mellom nettsider, og kan være enten interne eller eksterne. Interne lenker tar deg til andre sider på ett og samme nettsted, mens eksterne lenker fører deg til et annet nettsted. Begge deler er viktig for å oppnå trafikk.   

I denne artikkelen fokuserer vi på de eksterne lenkene. Les her for å lære mer om interne lenker. 

Hva menes med SEO? 

SEO er et begrep som viser til prosessen der man arbeider med å optimalisere en nettside slik at den rangerer best mulig i Google. Målet er at nettstedet skal bli mest mulig synlig i søkemotoren, og dermed få flere besøkende. 

Det finnes en rekke ulike SEO-arbeidsmetoder. Bruk av søkeord, metabeskrivelser og titler er noen av dem. Bruk av interne og eksterne lenker er også veldig vanlig når man jobber med SEO. 

Eksterne lenker er et tillitssignal   

Eksterne lenker er et viktig signal om tillit. Disse lenkene kan komme fra alle typer nettsider. Det at andre nettsider enn din egen vil linke til din nettside, viser Google at innholdet ditt er verdt et besøk.    

Koblingen som oppstår mellom nettsidene skaper videre en nytteverdi, da de viser en relevans seg imellom. Dette fører igjen til mer trafikk til ditt nettsted.   

Bør ha innholdsmessig relevans   

Når du bruker eksterne lenker ved SEO bør det være innholdsmessig relevans. Du kan ikke lure søkemotoren.  

Dersom du lenker til noe vilkårlig, vil dette bli fanget opp og ha motsatt hensikt. Søkemotorene belønner kort fortalt ryddige og gode nettsider.   

Ikke glem nettsidens autoritet   

Eksterne lenker gir også uttrykk om verdi siden de kommer fra ulike typer nettsteder. Denne verdien avhenger imidlertid også av autoriteten til nettsiden.  

Dersom din nettside blir linket til av et troverdig nettsted, vil det ha betraktelig mer verdi enn lenker fra en helt ny og fersk nettside.    

Plassering av eksterne lenker når du jobber med SEO  

Plasseringen av lenken spiller også inn på dens SEO-verdi. Søkemotoren leser nemlig innholdet du publiserer fra topp til bunn.   

Med andre ord – dersom én lenke er viktigere enn andre, gjør du lurt i å plassere den så langt oppe som mulig.   

Antall lenker  

En annen ting du må tenke på er antall lenker. Det er ikke «jo fler, jo bedre»-prinsippet som gjelder her. Prøv å minimer bruken av eksterne lenker til de viktigste og beste nettsidene.   

Er det for mange lenker som fører til for mange steder, kan du risikere at det blir rotete og at SEO-verdien til hver enkelt lenke blir mye mindre.   

Sjekk eksterne lenker for feil  

Til slutt må du sørge for at eksterne lenker du bruker i SEO-øyemed ikke inneholder feil. Dersom lenkene ikke fungerer eller har feil responskoder, vil du ikke dra nytte av dem.  

Test gjerne at lenken fungerer før du publiserer innholdet, slik at du er på den sikre siden! Virker den ikke bør den byttes ut. 

Lenkebygging  

Lenkebygging handler om å bygge lenker som fører til sitt eget nettsted, og er en ny form for nettverksbygging. Lenkene bidrar til at nettsiden din lettere kan oppdages og indekseres i Google. Videre kan det gi signaler om hvor verdifull nettsiden kan være for brukere.    

Her er det lurt å legge inn en innsats. Du kan også gå gjennom lenkene nettstedet mottar og sjekke disse. Da kan du sørge for at lenkene er av kvalitet, ettersom kvaliteten vil avgjøre hvorvidt lenken sender ut positive eller negative signaler.  

Dersom du lykkes med lenkebygging, vil det øke både troverdigheten til nettsiden og trafikken.   

Lag lenkbart innhold!  

For å få flere lenker, må du bygge opp lenkbart innhold. Det kan være hva som helst, men det må være såpass nyttig eller underholdende at folk vil skrive om det og lenke til det. Ditt innhold må tilføre en verdi i seg selv.   

Dette vil være forskjellig ut ifra hvilken bransje du er i. Her kan det være fornuftig å se litt på lignende nettsider og hva slags innhold de har. Da kan du få en pekepinn og noen idéer på hvordan du skal gå frem.    

Vi hjelper deg gjerne med SEO-innhold og lenking.