Hva er en søkefrase?

Hva er en søkefrase?

Hva er en søkefrase? I 2021 forsket Digitaliseringsdirektoratet blant annet på hyppighet av internettbruk de siste tolv månedene for nordmenn. Hele 93 % oppga at de bruker internett flere ganger daglig, men det kun var 1 % som sa at de bruker internett mindre enn en...
Hva er universell utforming?

Hva er universell utforming?

Hva er universell utforming? Norge er et demokratisk og likestilt samfunn. I et slik samfunn skal alle mennesker inkluderes – uansett hvilke forutsetninger man har i forhold til sanser som syn og hørsel. Det gjelder både i den fysiske og den digitale verden. I...
Hvordan påvirker lenker rangering i Google?

Hvordan påvirker lenker rangering i Google?

Hvordan påvirker lenker rangering i Google? Google er avhengig av lenker for å kunne fungere på samme måte som de gjør i dag. Men dette er faktisk svært fordelaktig for deg også. En god rangering i Google er noe alle streber etter, for eksempel hvis de har en...
Hvorfor er nettsiden min treg?

Hvorfor er nettsiden min treg?

Hvorfor er nettsiden min treg? Vi lever i en verden som blir mer digital for hver dag som går. Denne utviklingen har ført til ulike problemstillinger vi ikke trengte å tenke på før i det hele tatt, for eksempel en treg nettside. Men hvorfor er nettsiden treg? En treg...
Hvordan finne gode søkeord?

Hvordan finne gode søkeord?

Hvordan finne gode søkeord? For å rangere høyt i Google må man søkemotoroptimalisere nettsiden sin, og for å få til det er man avhengig av å finne gode søkeord. Men hvordan går man egentlig frem for å finne gode søkeord? I forbindelse med det å finne gode søkeord, så...